masáže, cvičení, kosmetika, životní styl

Začněte být zdrávi už dnes


O mně


Vítejte ve světě, kde zdraví a pohoda nejsou jenom přání, ale skutečností, kterou každý den žijeme. Jsem Jitka Bělohlávková a s potěšením vás zvu na cestu za harmonií těla a ducha, kterou jsem si prošla a nyní ji chci sdílet s vámi.
Moje cesta začala před mnoha lety, když jsem jako dlouholetá instruktorka kardio cvičení, step aerobiku a dalších fitness aktivit zaznamenala, jak moc může být život obohacen o radost z pohybu a pocit vnitřní síly. Postupně jsem se stala svědkem přeměn – nejen tělesných, ale i duševních. A věděla jsem, že to chci dát dál.


Můj sen byl jasný: vytvořit místo, kde každý najde svou cestu k zdraví a spokojenosti. A tak vznikla firma "Žít Zdravě Jitka Bělohlávková". Místo, kde posilujeme nejen svaly, ale i ducha.


Moji ideální zákazníci jsou muži a ženy, kteří si chtějí udržet nebo zlepšit svůj zdravý životní styl. Jsou to manažeři, učitelé, bankovní pracovníci – všichni, kdo hledají rovnováhu v hektickém světě a chtějí investovat do svého nejcennějšího kapitálu – svého zdraví.


Kombinuji intenzivní a dynamické formy cvičení, jako jsou Tabata a HIIT, s klidnějšími a regenerativními metodami jako zdravotní cvičeni,  Dornova metoda nebo Breussova masáž. Přidávám špetku exotiky s antirevmatózní indickou masáží hlavy a zjemňuji to všemi milovanými lávovými kameny. Po náročném tréninku podpoříme regeneraci svalů pomocí kineziotapingu.

 Nově je také v nabídce kosmetické ošetření.


Proč by si měli zákazníci vybrat právě služby Jitka Bělohlávkové?

 Protože u mně není cvičení jen rutinou. Je to zážitek, při kterém objevujete své tělo a jeho možnosti. Protože u nás je masáž více než relaxace, je to cesta k hlubšímu pochopení sebe sama. A protože vám nabízím osobní přístup, který vás podpoří v každém kroku vaší cesty za lepším já.

Jsem tu pro vás, abych vás vedla, inspirovala a pomohla vám žít zdravě – každý den.

Přidejte se a objevte, jak může být cesta za zdravím a pohodou radostná a naplňující. 

Těším se na vás!

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Vážené klientky, vážení klienti,

Jsem ráda, že jste si vybrali moje služby a chtěla bych Vás informovat o mých obchodních podmínkách a tím předejít možným nedorozuměním. Všechna pravidla jsme připravili tak, aby maximálně zpříjemnili Váš pobyt u nás a plynulost obsluhy. Kvalita služby, Vaše pohodlí a spokojenost je v mé provozovně na prvním místě.

Budu velmi ráda, pokud Vaše návštěva splní Vaše očekávání. Pokud máte jakékoliv náměty nebo připomínky, prosím kontaktujte nás na tel. +420 724 344 757 nebo e-mail: info@zit-zdrave.cz

Děkujeme Vám za to, že tato pravidla chápete a těšíme se na Vaši návštěvu.

Provozovna: Ing. Jitka Bělohlávková, mobilní masér

Silueta Benešov, Tyršova 2076, Benešov 25601

Poskytovatel: Ing. Jitka Bělohlávková, IČ 73603071

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb uvedených na www.zit-zdrave.cz a prodávajícím produktů v provozovně Ing. Jitka Bělohlávková, Třešňová 850, 259 01 Votice a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů.

Provozovatel poskytuje masérské, rekondiční a regenerační služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Poskytované služby nenavozují léčebny efekt.

Klient je seznámen s technikou, která je na něj aplikována. Porozuměl tomu a souhlasí s tím. V případě, že dojde ke změně zdravotního stavu, je klient povinen to nahlásit.

Objednáním konkrétního termínu služby, objednáním dárkového poukazu, nabízeného produktu (osobně, telefonicky, emailem, SMS) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby provozovny nevyužít.

2. Objednávka služeb

Termín návštěvy

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem, SMS). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Na objednané služby se prosím dostavte s dostatečným předstihem. V případě pozdního příchodu budeme nuceni Vaši službu zkrátit vzhledem k objednávce dalšího klienta.

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na objednanou službu dostavit, informujte o tom předem telefonicky, emailem nebo SMS, nejpozději však 24 hodin před zahájením poskytování služby. Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem bude Vám účtováno 50% z částky za objednané služby. Vyhrazujeme si právo na úhradu služby při příští návštěvě. Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemáme možnost obsadit místo jinou klientkou.

V případě několikahodinových balíčků služeb či požadavku více služeb v jeden den či požadavku konkrétního dne a času je možné, že Vám nebudeme moci nabídnout všechny termíny během otevírací doby, některé časy jsou vyhrazeny pouze na určité služby. Stejně tak kvůli Vaší limitaci požadavku služby v určitý den a hodinu se může stát, že Vám nebudeme schopni nabídnout termín hned, ale s časovou prodlevou.

Prosím kontaktujte nás před zakoupením balíčku, pokud máte omezený časový prostor, úhradu dárkového poukazu nelze vrátit z důvodu časových omezení.

Platby za služby

Platba za služby a produkty je možná hotově i kartou. Po osobní domluvě je možná platba převodem na účet nebo QR kódem. Paragony vydáváme na požádání.

Důležité informace

U každé procedury jsou dány kontraindikace, které jsou uvedené na www.zit-zdrave.cz. V případě, že některou z kontraindikací trpíte, služba Vám nemůže být poskytnuta. Klient je povinen před každým ošetřením vyplnit informovaný souhlas, bez informovaného souhlasu nemůže být služba provedena.

Zároveň nás prosím informujte o alergiích a jiných zdravotních komplikacích předem. I drobný zdravotní problém může způsobit nepříjemnost po ošetření.

Případnou reklamaci služby nebo nespokojenost, prosím uplatněte bezprostředně po provedení služby, před úhradou služby na recepci salonu. Na případné pozdní reklamace může být brán zřetel pouze při špatném technologickém postupu nebo při použití vadného materiálu. Pozdní reklamaci lze uplatnit na recepci studia nebo e-mailu: info@zit-zdrave.cz Pro posouzení dodatečné reklamaci je vždy nezbytné se dostavit na provozovnu (po předchozí dohodě o čase návštěvy), kde bude Vaše reklamace posouzena.

Odmítnutí služby

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

  • zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření.
  • zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek.
  • zákazník se dostaví na ošetření s akutními zdravotními problémy.
  • zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu.
  • Zákazník nedodržuje pravidla slušného chování

Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po poskytování služby neručí.

Ceníky

Ceníky jsou k nahlédnutí v provozovně a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Nejsem plátcem DPH.

Prodej produktů

Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené, a to v zákonné době a zákonným způsobem.

Dárkové poukazy

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu.

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Platnost dárkových poukazů je 6 měsíců od data vystavení. U dárkových balíčků se platnost domlouvá individuálně dle počtu služeb, obvykle je však 1 rok od data vystavení. Po této době se stává dárkový poukaz neplatným.

Platnost dárkového poukazu lze prodloužit před koncem platnosti osobní dohodou s provozovatelem, v případě prošlého poukazu nevzniká právo na vrácení zaplacené částky.

Dárkový poukaz platí na služby uvedené na poukazu. Služby z poukazu lze vyměnit za jiné služby, pokud to umožňuji podmínky salonu a po vzájemné dohodě.

Dárkový poukaz nelze čerpat na produkty, pokud to na poukazu není výslovně uvedeno, na dárkové poukazy je nezbytné se objednat nejpozději 14 dní před koncem platnosti poukazu.

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb poskytovaných provozovatelem služeb a prodejcem produktů firmou Ing. Jitka Bělohlávková.

Adresa pro doručování: Ing. Jitka Bělohlávková, Třešňová 850, 259 01 Votice

Telefonní číslo: +420 724 344 757

Kontaktní e-mail: info@zit-zdrave.cz

1. Za jaké vady poskytnutých služeb provozovatel odpovídá?

Provozovatel odpovídá za poskytnutí služby bez vady a v souladu s objednávkou. Shodou s objednávkou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu.

2. Jaká je záruční doba?

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že Vám byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatnou nápravu. Není-li provedení nápravy možné, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

  • jste o vadě před poskytnutím služby věděli
  • jste vadu služby sami způsobili

5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu poskytování služby, a dále vždy písemně, a to tak, že vadu označíte nebo oznámíte, jak se projevuje na Třešňová 850, Votice, a to osobní návštěvou v předem domluvený čas, tak abychom vadu služby mohli zdokumentovat.

6. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytované služby.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se neshodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1. 10.2023

Vzor reklamačního protokolu

Identifikace prodávajícího:

Identifikace kupujícího:

Kontakt na spotřebitele (adresa, telefon, e-mail):

Reklamovaná služba nebo zboží:

Datum nákupu:

Podrobný popis vadného plnění:

Navrhovaný způsob řešení reklamace (oprava, výměna, vrácení peněz, jiný):

Datum podání reklamace:

Podpis oprávněné osoby za podnikatele:

Podpis reklamujícího:

Reklamace vyřízena dne:

Podpis reklamujícího:

4. Shromažďování osobních údajů

Všechny osobní údaje, které nám poskytujete shromažďujeme pouze z hlediska oprávněného zájmu po nezbytně dlouhou dobu. Pokud si nepřejete abychom dále Vaše osobní údaje uchovávali, lze tuto žádost podat pouze osobně na recepci salonu, a to v písemné podobě.

5. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky byly zpracovány dne 1.10.2023